ابزار الات صنعتی

 ابزار ها از چه نوع فولادی است؟

 ابزار ها از چه نوع فولادی است؟   ابزار الات صنعتی در تبریز :   فولاد ابزار SPK نامگذاری شرکت بوهلر (BOHLER) بر روی فولادی است که کاربرد زیادی در ابزارها و تیغه های برشی، قالب های دوره زنی و سوراخ کاری، قالب های شکل دهی سرد، قالب های کله زنی سرد و کشش، قالب…